จากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งความคิด จนไปถึงสภาวะการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปจากเดิม จนเกิดคำว่า “New Normal” จึงทำให้ต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้น

 

ยุค Digital is a life

ดิจิทัลจะกลายเป็นความสำคัญหลักในการดำรงชีวิต ไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ แต่เป็นทุกคน ในอนาคตจะสามารถใช้งงานดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย สินค้าและบริการในกลุ่มนี้ออกมาอีกเป็นจำนวนมาก ธุรกิจต่าง ๆ จะมีการขับเคลื่อนไปสู่ Digital Transformation และสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพฤติกรรมการบริโภค เช่น

– ใช้วิธีการสั่งซื้ออาหารออนไลน์กันมากขึ้น

– ร้านอาหารต่าง ๆ จะต้องจัดโปรโมชั่นทางออนไลน์เพื่อให้คนรู้จักร้านมากขึ้น

– หน้าร้านต่าง ๆ มีระบบจัดการรอคิวเพื่อความปลอดภัยให้แก่พนักงานส่งอาหาร

จำนวนผู้ที่สั่งกลับบ้านมากขึ้นทำให้ทางร้านต้องลดการจ้างพนักงานเสิร์ฟ

 

รักษาระยะห่าง Distant

การรักษาระยะห่างของผู้คนจะยังคงดำเนินต่อไป ที่เคยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะน้อยลง คนเลือกที่จะไม่สัมผัสกันโดยไม่จำเป็น เพราะติดพฤติกรรม Keep Distant ในช่วงการเฝ้าระวังโควิด-19 และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ก็คือ

– สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ต้องมีการจัดโต๊ะที่นั่งเว้นระยะห่าง รวมทั้งจัดระเรียบในการต่อคิว

– ในการบริการ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง อย่างเช่น การจ่ายเงิน ต้องมีการรองรับการจ่ายโดยไม่ใช้เงินสด รวมทั้งมีอุปกรณ์ในการรับส่งใบเสร็จ หรือเงินสด

 

การพึ่งพากัน Domestic

การหันมาพึ่งพากันเองภายในประเทศมากขึ้น การบริโภคจากคนในประเทศ หรือแม้แต่ Mindset บางอย่างที่อาจเปลี่ยนไป ธุรกิจพยายามสร้างรายได้จากตลาดในประเทศ เนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่อาจมีการยกระดับความเข้มข้นจากมาตรฐาน เพื่อใช้ระมัดระวังความปลอดภัยต่าง ๆ

เหล่านี้เป็นต้องเรียนรู้ เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในยุคใหม่นี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก : https://bit.ly/2WOA2Db, https://bit.ly/2Z5lh1g

Related projects