สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่การมองข้ามเรื่องของการประเมินความเสี่ยงอาจเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่า อนาคตในการลงทุนของคุณจะแย่เอาได้ เพราะทุกๆ การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ หากเราลงทุนโดยไม่ประเมินความเสี่ยงว่าเรารับผิดชอบได้แค่ไหนก่อน หากไปลงทุนในความเสี่ยงสูงโดยอ้างอิงเอาตามคำบอกและความคิดเห็นของคนอื่น ทั้งที่จริงๆ แล้วเรารับความเสี่ยงได้น้อยแล้วเกิดขาดทุนได้

#ธนชาต #Rethink

Related projects