เรื่องของการออมเงินไม่ใช่แค่การวางแผนการออมเท่านั้น แต่อีกหนึ่งหนทางที่จะนำเราไปสู่ขั้นสูงสุดได้คือ “การมีเป้าหมาย” เมื่อเราตั้งเป้าหมายในการประหยัดเงินก็จะทำให้การออมเป็นไปอย่างราบรื่นและถึงปลายทางได้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น มาลองจริงจังกับเป้าหมายก่อนที่จะลงมือออมเงินกันดีกว่า

#ธนชาต #Rethink

Related projects