“ประกันสังคม” อาจมีบางคนที่สงสัยว่าทำไมเราถุงต้องส่งประกันสังคมทุกเดือนๆ ละ 5% ของเงินเดือน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งว่าเมื่อเราเกษียณจะมีเงินก้อนนี้สำหรับการใช้ชีวตในบั้นปลาย แต่นั่นอาจไม่มากพอสำหรับความเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น ควรหาหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อชีวิตวัยเกษียณ

#ธนชาต #Rethink

Related projects