เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ สิ่งที่หลายคนเริ่มวางแผนกันแล้วก็คือ เรื่องของภาษีที่อาจมีการคำนวณหาค่าลดหย่อนต่างๆ แน่นอนว่านอกจากกองทุนแล้ว “ประกันชีวิต” ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกัน แต่การซื้อประกันชีวิตนั้นมีเงื่อนไขที่หลายคนเข้าใจผิดอยู่ว่าประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่ความจริงแล้วมีเพียง “ประกันชีวิต” เท่านั้นที่นำมาลดหย่อนภาษีได้

#ธนชาต #Rethink

Related projects