แม้สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ คลื่นลมสงบ เรือประมงทั้งเล็กและใหญ่ออกทะเลทำการประมงได้ตามปกติ ประชาชนกลับไปอยู่อาศัยในบ้านพัก แต่พิษปาบึกที่มีความรุนแรงยังทิ้งร่องรอยความเสียหายในพื้นที่ 23 จังหวัด ที่พายุได้พัดผ่าน โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.นราธิวาส และ จ.ชุมพร

Adver Storm ICONS 17 01 2019-01

โดยปรากฏการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2562 นั้น จากปกติที่ฤดูกาลของพายุทางตอนใต้ของไทยมักเกิดขึ้นช่วงปลายปี ประมาณตุลาคม-ธันวาคม ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 60 ปี ซึ่งทำให้นักอุตุนิยมวิทยา นักวิจัยด้านภูมิอากาศตั้งข้อสังเกตว่า หรือฤดูกาลของพายุเปลี่ยนไป!

Adver Storm ICONS 17 01 2019-02

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมไทยนั้น คือการที่ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพายุ ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวล และเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากพายุต้องสร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะท้องถิ่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชนและชาวบ้าน เพราะคำว่าเส้นทางพายุ ไม่รุนแรงแค่พื้นที่จุดศูนย์กลางพายุ แต่รวมน้ำท่วม คลื่นลมแรง ภัยพิบัติ วาตภัย ฯลฯ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราได้นะคะ

Adver Storm ICONS 17 01 2019-03

และจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกนั้นได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ธนาคารธนชาตมีความห่วงใยต่อผู้ประสบภัย จึงเร่งออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยฟื้นฟูความเป็นอยู่และกิจการภายหลังน้ำลดให้ลูกค้าของธนชาตสามารถ “ตั้งหลัก” และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งโดยเร็ว โดยมาตรการที่ออกมาครอบคลุมลูกค้าทุกด้านทั้งรถยนต์ บ้าน ธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มที่ขาดสภาพคล่องที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของทางการ

Adver Storm ICONS 17 01 2019-04

โดยให้ขอพักชำระหนี้ได้สูงสุด 4 เดือน พร้อมช่วยเหลือทุกกลุ่มทั้งลูกค้ารายย่อยและเจ้าของธุรกิจ ครอบคลุมทั้งลูกค้ารถยนต์ บ้าน ธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่ขาดสภาพคล่อง หวังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

เพราะธนชาตและลูกค้าถือเป็นหุ้นส่วนกัน เราอยู่เคียงข้างกันทั้งในยามปกติและยามที่ลูกค้าเดือดร้อนลำบาก ซึ่งสำหรับลูกค้าที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก และต้องการเข้าร่วมโครงการตั้งหลัก ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา หรือโทร. 1770 หรือ กรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือได้ที่นี่ คลิก : http://bit.ly/2Fq71GL

Related projects