“การทำบัญชีรายรับรายจ่าย” นับว่าเป็นวิธีพื้นฐานที่สุดแล้วสำหรับคนที่ริเริ่มทำการออมเงิน เพราะเมื่อคุฯทำบัญชีรายรับรายจ่าย คุณจะสามารถมองเห็นรายได้ที่เข้ามาว่ามาจากทางไหนบ้างและคุณสามารถเพิ่มเติมโอกาสให้ช่องทางเหล่านั้นได้อีกหรือไม่ ส่วนรายจ่ายก็จะเห็นว่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ทำให้คุณสามารถตัดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้นั่นเอง

#ธนชาต #Rethink

Related projects