ถ้าจะลองไตร่ตรองตามหลักความจริงของการซื้อของให้ดีๆ แล้ว ทุกคนจะเห็นว่ามันมีเพียงเหตุผล 2 ประการเท่านั้นที่ทำให้เราต้องจับจ่ายใช้สอยนั่นก็คือ 1. ความจำเป็น 2. สิ่งที่อยากได้ ดังนั้น ทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินในกระเป๋าออกไป ขอให้ตั้งคำถามกันก่อน “อยากได้” หรือ “จำเป็น”
#
ธนชาต #Rethink

Related projects