การจ่ายบิล หรือชำระเงินค่าสินค้าตรงเวลา ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบกับเครดิตทางการเงินมากที่สุดเลยค่ะ ซึ่งหากประวัติการจ่ายบิลของเราสวยงาม จ่ายตรงเวลาทุกครั้ง เครดิตการเงินของเรา ก็จะยิ่งงามตามไปด้วย
#
ธนชาต #Rethink

Related projects