เคยลองคิดกันไหมว่า กว่าที่เราจะโตมาขนาดนี้ คนที่เลี้ยงดูเรามา ได้หมดค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะมีลูก หรือกำลังมีลูกน้อยอยู่ต้องศึกษาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ เพื่อเตรียมตัววางแผนให้พร้อมกันเลย

 

ค่าใช้จ่ายช่วงตั้งครรภ์และช่วงทารก

เริ่มกันที่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมให้พร้อม

 • ค่าฝากครรภ์และค่าพบแพทย์ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,500-2,500 บาทต่อเดือน ตลอด 9 เดือน
 • ค่าทำคลอด เฉลี่ยอยู่ที่ 30,000-100,000 บาท

และเมื่อให้กำเนิดลูกน้อยแล้ว ก็จะมีค่าใช้จ่ายช่วงทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี

 • ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พวกเสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อม นม เครื่องอาบน้ำ อาหารสำหรับเด็ก ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน
 • และถ้าเราไม่มีเวลาเลี้ยงลูก ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ก็จะอยู่ที่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน

 

ค่าเล่าเรียนต่อปีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย

โดยค่าใช่จ่ายส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามโรงเรียนแต่ละประเภท

 • แบบพอเพียง หมายถึง เรียนโรงเรียนรัฐ มหาลัยรัฐ

เป็นอีกหนึ่งที่ตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพราะทั้งกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด ที่จะช่วยฝึกวินัยและความเป็นระเบียบให้ลูกของคุณ เรียนรู้สังคมที่หลากหลาย ตลอดจนการเรียนการสอนที่เข้มข้นไม่แพ้โรงเรียนประเภทอื่น รวมถึงค่าเทอมที่ถือว่าย่อมเยาอีกด้วย

รวมค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่
– อนุบาล 4,000 – 12,000 บาทต่อปี
– ประถม 5,000 – 30,000 บาทต่อปี
– มหาลัย 12,000 – 48,000 บาทต่อปี
– ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,000 – 120,000 บาทต่อปี

 • แบบปานกลาง หมายถึง โรงเรียนคาทอลิก, โรงเรียนสองภาษา, มหาลัยเอกชน

โรงเรียนคาทอลิก เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา จึงมีลักษณะเฉพาะที่นำเอาพื้นฐานความเชื่อศาสนามาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ เน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักบังคับตนเอง และเตรียมความพร้อมทั้งการวางตัว การเข้าสังคมหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สำหรับเรื่องวิชาการก็เข้มข้น บวกกับเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานเป็นศาสนาคริสต์ ทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของลูกดีแน่นอน

โรงเรียนสองภาษา มีการเรียนเหมือนโรงเรียนไทยแทบทุกอย่าง ที่แตกต่างคือมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีสัดส่วนในการสอนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เห็นได้ชัด คือ เด็กจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาจริง ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียนอย่างจริงจัง ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกได้ทั้งภาษา และมีความเป็นไทยอยู่ในบางวิชา

รวมค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่
– อนุบาล 50,000 – 150,000 บาทต่อปี
– ประถม 100,000 – 600,000 บาทต่อปี
– มหาลัย 120,000 – 480,000 บาทต่อปี
– ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000 – 480,000 บาทต่อปี

 • แบบจัดเต็ม หมายถึง โรงเรียนทางเลือก, โรงเรียนนานาชาติ, มหาลัยนานาชาติ

โรงเรียนทางเลือก คือโรงเรียนที่เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล ระบบการศึกษาจึงแตกต่างกับระบบหลัก โดยเน้นการเรียนเชิงปฏิบัติ การเรียนนอกห้อง และกิจกรรมหลากหลายมากกว่า โดยปรับการเรียนการสอนที่ให้ทั้งความสุขและการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

โรงเรียนนานาชาติ อ้างอิงหลักสูตรของต่างชาติเป็นหลัก เช่น อเมริกัน อังกฤษ หรือออสเตรเลีย มีการเรียนเหมือนประเทศเจ้าของหลักสูตร แต่ยังมีเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับอยู่ ซึ่งครูส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก ทำให้ทักษะด้านภาษาอังกฤษของลูกคุณดีมากแน่นอน เพราะเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง

รวมค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่
– อนุบาล 400,000 – 1,200,000 บาทต่อปี
– ประถม 600,000 – 3,600,000 บาทต่อปี
– มหาลัย 2,000,000 – 8,000,000 บาทต่อปี
– ค่าอุปกรณ์การเรียน 120,000 – 2,880,000 บาทต่อปี

 

ค่ากินอยู่ต่อปี

ค่าใช้จ่ายต่อปีตั้งแต่เกิด – อายุ 24 ปี จะแตกต่างกันออกไปตามการเลี้ยงดู โดยเฉลี่ยอยู่ที่

 • ระดับพอเพียง 36,000 บาทต่อปี
 • ระดับปานกลาง 72,000 บาทต่อปี
 • ระดับจัดเต็ม 200,000 บาทต่อปี

รวมค่าใช้จ่ายกินอยู่จนถึงอายุ 24 ปี แบบพอเพียงจะอยู่ที่ 864,000 บาท แบบปานกลางจะอยู่ที่ 1,728,000 บาท และแบบจัดเต็มจะอยู่ที่ 4,800,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกทั้งหมด

รวมทั้งหมดตั้งแต่ค่าทำคลอด ค่าใช้จ่ายช่วงทารก ค่าเล่าเรียน และค่ากินอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 24 แล้ว

 • แบบพอเพียงจะอยู่ที่ 1,560,000 บาท
 • แบบปานกลางจะอยู่ที่ 7,810,000 บาท
 • แบบจัดเต็มจะอยู่ที่ 36,180,000 บาท

ทั้งนี้ทั้งนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็เป็นแค่การประมาณค่าเท่านั้น บางคนอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ได้ แต่ก็สามารถทำให้เห็นว่ามีลูกหนึ่งคน การวางแผนการเงินที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก

ถ้าหากมีความจำเป็นเรื่องเงิน เพียงนำรถมาแลกเงิน กับธนชาตDRIVE ก็รับเงินสดง่าย ๆ ด้วยวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ และถึงแม้ รถติดไฟแนนซ์อยู่…ก็กู้ได้! ตอบโจทย์ทุกความจำเป็นเรื่องเงิน

สนใจสมัครรถแลกเงิน รับเงินสด รถยังมีขับ คลิก : http://bit.ly/2NcbCOR
สนใจประเมินวงเงินรถแลกเงิน คลิก : http://bit.ly/2UZzKqC

ขอบคุณที่มาจาก : https://bit.ly/2GFhssJ

Related projects