การจดทะเบียนรถใหม่เพื่อรับป้ายทะเบียนรถอย่างเต็มรูปแบบ นั้นไม่ยากและใช้เวลาน้อยกว่าที่คิด เพราะทางกรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับการจดทะเบียนรถใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วมากขึ้น โดยผู้ขับขี่สามารถใช้เวลายื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 วัน ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก หรือที่ฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง หรืองานทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัด โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้

 

หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

• บัตรประจำตัวและสำเนา

หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต, หลักฐานการได้มาของรถ

• ใบเสร็จรับเงิน

• ใบกำกับภาษี

• สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ

 

หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 

แบบคำขอจดทะเบียนรถ รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ
(กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

 

ค่าธรรมเนียม

• ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่

• ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

• ป้ายทะเบียนรถ

• ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท

ทั้งนี้ สำหรับผู้ขับขี่ที่ซื้อรถใหม่โดยที่ยังไม่ได้จองทะเบียนรถ จะได้รับป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดง หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่า การจดทะเบียนรถใหม่นั้นไม่ยากเลย และยังใช้เวลาน้อยกว่าที่คิด
ถ้าเพื่อน ๆ สนใจจะออกรถยนต์คันใหม่สักคัน สินเชื่อรถยนต์ธนชาต “สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง)” เป็นตัวเลือกที่จอบโจทย์ ด้วยดอกเบี้ยต่ำ เลือกระยะการผ่อนได้สบาย สูงสุดถึง 84 เดือน รู้ผลอนุมัติไว ได้รถใหม่ไปขับรวดเร็วทันใจ

สนใจสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) คลิก : http://bit.ly/2N5MIAd

สนใจประเมินความสามารถในการผ่อน คลิก : http://bit.ly/2N3IWrb

ขอบคุณที่มาจาก : http://bit.ly/34GXjt5

Related projects