สำหรับคนที่เพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่าคอนโด อาจจะมีสิ่งที่ต้องคิดนอกเหนือจากเรื่องการกู้เงินและค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับค่าบ้านแล้ว ยังมีอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ต้องคิดถึงก็คือ “ค่าตกแต่งบ้าน” แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะต้องมีตามมาอย่างแน่นอน ทั้งโต๊ะ ตู้ เตียง ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ซึ่งรวมๆ กันแล้วก็น่าจะเป็นจำนวนที่มากอยู่ ดังนั้น อย่าลืมเตรียมพร้อมเงินสำหรับส่วนนี้กันด้วย

#ธนชาต #Rethink

Related projects