ถ้าตั้งใจออมเงินจริงๆ แนะนำให้ “แยกบัญชี” ต่างๆ ออกจากกัน เพื่อที่เราจะได้บริหารรายรับรายจ่ายและส่วนของเงินออมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ที่ต้องทำแบบนี้เป็นเพราะบางที่เราจดบันทึกการใช้จ่ายอย่างละเอียดแล้วแต่ ถ้าเราไม่แยกบัญชีมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจเผลอใช้เงินออมไม่รู้ตัว
#
ธนชาต #Rethink

Related projects