เชื่อว่าทุกคนต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำมานานจนเกิดเป็นความเคยชินไม่เว้นแม้แต่เรื่องพฤติกรรมการใช้เงินด้วยเช่นเดียวกัน เช่น การใช้จ่ายเงินเกินตัวรายจ่ายมากกว่ารายรับ การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ศึกษาให้ดีก่อนหรือแม้แต่การได้รับเงินมาก็ใช้จ่ายออกไปทันที แบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็น “ความเคยชิน” ที่บั่นทอนเงินเก็บได้แบบโหดร้ายทางหนึ่งเลยทีเดียว

#ธนชาต #Rethink

Related projects