“ความรู้มากรายได้มาก” ไม่ได้แปลตรงตัวถึงเรื่องของระดับการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักการหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งก็ถือเป็นการลงทุนให้กับชีวิตอย่างหนึ่ง เพราะการที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง โอกาสที่ดีๆ ก็จะเข้ามาหาเรามากขึ้น ทำให้เรามีช่องทางในการมองหารายได้อื่นๆ มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

#ธนชาต #Rethink

Related projects