เชื่อว่ามีหลายคนที่พอถึงจุดหนึ่งของการออมเงินแล้ว ก็อยากจะเริ่มลงทุนเพื่อให้เงินออมเหล่านั้นงอกเงยหรือกล่าวง่ายๆ ว่า ให้เงินได้ทำกำไรบ้าง แต่นักลงทุนมือใหม่กลับไม่รู้จุดเริ่มต้นซึ่งง่ายแค่เพียงกันรายได้ 10% ซึ่งหากเงินออมมากกว่ารายจ่ายของเดือนก่อนๆ อยู่ที่ 3-6 เท่าแล้วจึงค่อยนำเงินออมาลงุทน
#
ธนชาต #Rethink

Related projects