เชื่อว่าการมี “บ้าน” เป็นของตัวเองนั้นเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน บางคนเมื่อมีกำลังพอที่จะซื้อบ้านได้แล้ว ก็มักลืมไปว่า หากต้องกู้ซื้อบ้านอาจต้องคำนวณถึงค่าใช้จ่ายและความสามารถในการผ่อนชำระ โดยหลักในการคิดก็คือ ยอดหนี้การผ่อนนั้นไม่ควรเกิน 35 % ของรายได้ในแต่ละเดือน เพราะหากมากกว่านี้จะสร้างความเครียดให้คุณอย่างแน่นอน

#ธนชาต #Rethink

Related projects