สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการยื่นกู้ซื้อบ้าน นั่นคือเรื่องของ “เครดิต” ดังนั้น หากเราจะยื่นกู้กับทางธนาคาร โดยไม่มั่นใจในเครดิตของตัวเอง สามารถยื่นกู้พร้อมกับผู้กู้ร่วมได้เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ โดยผู้กู้ร่วมนั้นต้องมีคุณสมบัติคือเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด ยกตัวอย่าง คนในครอบครัวสำหรับผู้ที่ยังไม่แต่งงาน แต่หากแต่งงานแล้วผู้กู้ร่วมที่ดีก็คือ คู่สมรส นั่นเอง อย่างไรก็ดี ผู้กู้ร่วมก็ต้องมีเครดิตที่อยู่ในระดับที่ดีด้วย

#ธนชาต #Rethink

Related projects