แน่นอนว่าผลตอบแทนย้อนหลังอาจไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด อีกทั้งยังไม่สามารถใช้เป็นสิ่งยืนยันได้ด้วยว่ากองทุนจะทำงานได้ดีในอดีต แต่ผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละกองทุนนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆ ที่หลายคนเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อกองทุน ดังนั้น เมื่อเราซื้อกองทุนใดๆ ไปแล้ว ก็ควรที่จะติดตามผลงานของกองทุนอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน

#ธนชาต #Rethink

Related projects