Rethink: ลงทุนให้ถูกที่ได้ประหยัดภาษีเป็นแต้มต่อ

ก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกองทุนรวมประเภทต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการลงทุนแล้ว วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมที่นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วยังให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอีกต่อหนึ่งด้วย