Rethink: วางแผนอย่างไรเที่ยวต่างประเทศให้คุ้ม

ว่ากันว่า… ชีวิตคือการออกเดินทางไปท่องเที่ยว

“ท่องเที่ยว” กลายเป็นหนึ่งในความสุขของใครหลายคน หลังจากที่ทำงานหนักกันมานาน ปลายปีแบบนี้มนุษย์เงินเดือนที่กำลังรอใช้วันลาที่เหลืออยู่ก็เริ่มคิดวางแผนเที่ยวกัน

Rethink: ใช้จ่ายดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ทุกวันนี้ ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ตาม ย่อมมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่าจะซื้อของ ท่องเที่ยว เจ็บไข้ได้ป่วย อาหารการกิน และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนต้องใช้เงินเพื่อแลกกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น