Rethink: วางแผนให้ดี ก่อนคิดซื้อรถ

ทุกวันนี้ในสภาวะสังคมเมืองปัจจุบัน มองไปไหนก็มีแต่ปัญหาการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมัยนี้บางคนก็หันมาใช้ขนส่งมวลชนกันมากขึ้นทั้งรถโดยสารประจำทาง, รถไฟฟ้า, เรือด่วน, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

Rethink: ผ่อนหนี้บ้านให้หมดไว…สบายใจกว่า

สำหรับคนที่กำลังมีภาระในการผ่อนบ้านคงจะทราบดีว่า ศัตรูตัวฉกาจในการปิดบัญชีหนี้ก้อนนี้ของเราคือ ดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นถ้าสามารถผ่อนชำระหนี้ให้หมดได้เร็วภาระของเราก็จะไม่พอกพูนบานปลาย

Rethink: เปิดคัมภีร์การลงทุนด้วยกลยุทธ์ DCA

หลายครั้งหลายคราที่ความผันผวนในตลาดหุ้นทำให้อารมณ์ในการลงทุนของเราปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด 

ซึ่งนั่นก็ทำให้การตัดสินใจลงทุนคลาดเคลื่อนจากปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น และอาจส่งผลให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร