Rethink: หลักการ 3 ขั้นบริหารค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน หลายๆครั้งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดเป็นประจำปกติ แต่บางทีก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจคาดหมายเตรียมตัวไว้