Rethink: 6 วิธีใช้รถอย่างฉลาด ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

เวลานี้บนท้องถนนจะมองไปทางไหนใครๆต่างก็มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ซึ่งคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวนั้นนอกจากมีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนดาวน์แล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตามมาอีกด้วยเช่นกัน

Rethink: 4 ข้อวางแผนให้ได้ตามเป้านี้ “อีก 5 ปี ฉันจะกลายเป็นเศรษฐี”

มีหนึ่งคำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งานที่หลายคนอาจเคยผ่านสมรภูมิมาแล้วบ้างกับคำถามที่ว่า…

“อีก 5 ปีข้างหน้า คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างไร”

Rethink: เมื่อถึงคราวต้องเข้าจำนำ

สำหรับคนที่ตกอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือหมุนเงินไม่ทัน หลายคนอาจจะนึกถึงการนำสินทรัพย์มาแปลงเป็นทุน โดยเลือกหันหน้าพึ่งแหล่งเงินกู้ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดี คือ “โรงรับจำนำ”