Rethink: ๕ ทางวางแผนปั้นฝันมนุษย์ออฟฟิศให้มีกิจการเป็นของตัวเอง

“ความฝัน”

คำนี้ดูเหมือนว่าจะยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับคนที่มีความมุ่งหวังบางอย่างในใจ บางคนมีฝันหนึ่งที่อยากทำให้เป็นจริงให้ได้ ในขณะที่หลายคนก็ไม่ได้ถือไว้เพียงแค่ฝันเดียวแต่มีหลากหลายสิ่งที่ต้องการปั้นให้เป็นจริงให้ได้

Rethink: ปรับโครงสร้างหนี้ดีอย่างไร

สำหรับคนที่เป็นลูกหนี้และติดกับดักอยู่ในวังวนจนเกินความสามารถในการผ่อนชำระ หรือเรียกว่าเข้าสู่ช่วง “หนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” ก่อนที่สถานการณ์จะล่วงเลยไปจนถึงการเป็นหนี้เสีย สิ่งหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาหนี้จะเกินเยียวยา คือ การปรับโครงสร้างหนี้

Rethink: การลำดับความสำคัญของ “ค่าใช้จ่าย”

ทุกๆวันนี้พวกเราทุกคนต่างมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา พูดได้ว่าจะซื้อหาสิ่งของใดๆก็ตามแต่ ล้วนแล้วต้องใช้เงินเกือบทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้คือการลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงิน

Rethink: ออมด้วยประกัน

การออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและสำคัญไม่แพ้การฝากเงิน คือ “การทำประกันชีวิต” ซึ่งจะมีการกำหนดวงเงินที่ต้องการความคุ้มครองและสิ่งที่ต้องการคุ้มครองโดยทางบริษัทประกันจะกำหนด “เบี้ยประกัน” ที่จะต้องจ่ายมาให้เรา