ที่มาโครงการ

ธนาคารธนชาต มีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ต้องการจะร่วมสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้เกิดกับคนไทยและสังคมไทย ให้รู้จักใช้ตามความจำเป็น ตามกำลังทางการเงิน และรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกัน นั่นก็คือการออมเพื่อความไม่แน่นอนในอนาคต รวมถึงการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เพียงคิดก่อนใช้เงินว่า “จำเป็น” หรือแค่ “อยากได้” และรู้จักสร้างวินัยในการออม เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงและมีความสุข ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ธนาคารธนชาต ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการกระตุ้นให้คนไทยได้มีแนวคิดใหม่ในการใช้จ่ายเงิน จึงได้จัดแคมเปญ “ReThink” ภายใต้สโลแกนว่า “คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข” เพื่อเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมสร้างสังคม “ReThink” กัน

Rethink: คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข

ธนชาต กลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่มีนโยบายที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านหลายๆโครงการ ของธนาคารธนชาต

ล่าสุดธนาคารธนชาตได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คนไทยได้ “คิดใหม่” ในเรื่องการใช้เงินผ่านแคมเปญ “Rethink” เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะในวัยเริ่มทำงานที่อาจจะอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการใช้เงินโดยขาดความยั้งคิด ให้ได้ฉุกคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินให้พอดีกับรายได้ของตนเอง

ธนาคารธนชาตได้เปิดตัวแคมเปญด้วย Viral Clip ที่มีชื่อว่า “ลูกมหาเศรษฐี” ความยาวประมาณ ๓ นาที เป็นเรื่องของครอบครัวพ่อลูกที่ฐานะแสนจะธรรมดา แต่กลับอบอวลไปด้วยความสุข เพราะผู้เป็นพ่อปลูกฝังวิธีคิดและมุมมองในการดำเนินชีวิตที่ทุกสิ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเสมอไป พ่อเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรัก ปลูกฝังให้ลูกคิดบวกกับสิ่งรอบกาย สอนให้ไม่ฟุ่มเฟือย อดออม รอบคอบในการใช้จ่ายใช้ของอย่างคุ้มค่า โดยที่เด็กๆ ไม่ได้รู้สึกว่าครอบครัวของตัวเองด้อยกว่าคนอื่น

หนังเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดความน่ารักผ่านตัวละครที่เลือกมารับบทได้อย่างลงตัว ธนาคารธนชาตเชื่อว่าเมื่อหลายคนได้ดูจะรู้สึกเห็นด้วยและมีความสุขไปกับครอบครัวนี้

Viral Clip “ลูกมหาเศรษฐี” ได้ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media สื่อทีวีดิจิตอล และโรงภาพยนต์ทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำและสร้างกระแสให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้น

นอกจากนี้ แนวคิด Rethink ยังจะถูกส่งผ่านมุมมองการใช้เงิน และทัศนคติในการใช้ชีวิตของ Influencer ชื่อดังที่มีชื่อเสียงอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งจะมาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นเตือนให้คนวัยทำงานในหลาย Lifestyle ได้ตระหนักถึงการคิดใหม่ก่อนจับจ่ายใช้สอย

แคมเปญ Rethink: “คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข” จะยังได้ถูกตอกย้ำด้วย Engagement Activities หรือ กิจกรรมสร้างความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายผ่าน www.Facebook.com/ThanachartBank เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ อีกด้วย
ติดตามเรื่องราวต่างๆ รวมถึงแง่มุม แนวคิดดีๆ และร่วมกิจกรรม ของแคมเปญ ReThink ที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ทาง www.facebook/thanachartbank หรือ www.thanachartcsr/rethink.com