รู้จักใช้เงิน

ก่อนจับจ่ายใช้เงินทุกครั้ง หากเรา “คิด” และตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเสมอว่าสิ่งนั้น “จำเป็น” หรือแค่ ”อยากได้” น่าจะทำให้เราลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปบ้างไม่มากก็น้อย รวมถึงการนำสิ่งของที่ยังใช้ได้อยู่ กลับมา Reused ใช้ใหม่ ก็จะยิ่งทำให้เรามีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารธนชาตขอเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนในสังคมไทยได้ “คิดใหม่” รู้จักใช้เงินแต่พอดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

บทความล่าสุด