รู้จักวางแผน

การวางแผนทางการเงินที่ดี เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายชีวิตที่ดีเช่นกัน คือการจัดสรรรายได้ และรายจ่ายให้พอดี มีเงินเหลือเก็บ และแบ่งเงินเก็บไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย และกู้ยืมหรือเป็นหนี้เท่าที่จำเป็น เท่านี้ก็จะส่งผลให้ชีวิตบั้นปลายของคุณสุขสบาย

ธนาคารธนชาตของเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเตือนให้คนไทย “คิดใหม่” วางแผนก่อนใช้เงิน วางแผนเก็บเงิน และวางแผนลงทุน เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

บทความล่าสุด