ประวัติโครงการ

ธนาคารธนชาตมีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสนับสนุนดำเนินงานเพื่อองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จาก “โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม มหกรรมออมบุญ”  โดยธนาคารธนชาตได้เชิญองค์กรสาธารณกุศลมาร่วมทำกิจกรรมออกร้าน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรให้เป็นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากลูกค้าของธนาคาร  ประชาชนทั่วไป และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารธนชาตจึงมีแนวคิดจัดทำโครงการต่อเนื่องเพื่อสานต่อเจตนารมย์ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การกุศลอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่ “โครงการสะพานบุญ”  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความตั้งใจที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ให้และผู้รับเข้าด้วยกัน  ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารและประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารธนชาต  ทั้งการบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็ม  เคาท์เตอร์ธนาคาร  เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ  และการทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ต  โดยทางธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด