ความเป็นมา

“โครงการสะพานบุญ” โครงการของธนาคารธนชาตจัดขึ้นเพื่อต้องการเป็นสะพานเชื่อมโยง “ผู้ให้” คือ ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศล และ “ผู้รับ” คือ องค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ โดยโครงการสะพานบุญ จะเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งลูกค้าของธนาคารธนชาตและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่อยู่ภายใต้โครงการสะพานบุญผ่านช่องทางธุรกรรมการเงินของทางธนาคารธนชาตได้ทุกช่องทาง ทั้งตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ธนาคารเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และการทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

รายชื่อองค์กรสาธารณกุศลที่เข้าร่วมโครงการสะพานบุญ