ความเป็นมา

“โครงการสะพานบุญ” โครงการของธนาคารธนชาต จัดขึ้นเพื่อต้องการเป็นสะพานเชื่อมโยง “ผู้ให้” คือ ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศล และ “ผู้รับ” คือ องค์กรสาธารณกุศลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ โดยโครงการสะพานบุญ จะเปิดโอกาศให้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งลูกค้าของธนาคารธนชาต และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่อยู่ภายใต้โครงการสะพานบุญ ผ่านช่องทางธุรกรรมการเงินของทางธนาคารธนชาตได้ทุกช่องทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ช่องทางดังกล่าวได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม เคาท์เตอร์ธนาคาร เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และการทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ต

รายชื่อองค์กรสาธารณกุศลที่เข้าร่วมโครงการสะพานบุญ