งานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การออกร้านงานกาชาดโดยธนาคารธนชาต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกร้านงานกาชาด ณ บริเวณสวนอัมพร ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และออกแบบรวมทั้งตกแต่งร้านกาชาดโดยธนาคารธนชาต ให้โดดเด่นกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการออกแบบให้เปรียบเสมือน “เมืองหนังสือ” ที่โดดเด่นสะดุดตา ภายใต้แนวคิด “พลังบุญ ต้นทุนพลังความคิด” โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบอย่าง ด้วยพระอัจฉริยะในด้านการอ่าน การเขียน และการวาดรูป นอกจากนี้ยังจัดให้มีมุมร้านหนังสือโดยสำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์ เพื่อจัดจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในราคาพิเศษอีกด้วย และหลังจากจบงานกาชาดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการนำหนังสือและตู้หนังสือ กว่า ๑,๕๐๐ เล่ม ซึ่งตั้งอยู่ภายในร้านไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่อยู่ในความอุปการะของธนาคารธนชาต

งานกาชาด ๒๕๕๗

รายละเอียด

งานกาชาด ๒๕๕๖

รายละเอียด

งานกาชาด ๒๕๕๕

รายละเอียด