ข่าวสารงานกาชาด

“Let’s Play Let’s Learn” เล่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังการเรียนรู้

เป็นประจำทุกปีที่ธนาคารธนชาต ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย ในการออกร้านจำหน่ายสลากกาชาด เพื่อนำรายได้สุทธิขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย

ในปี 2559 ร้านกาชาดธนาคารธนชาต จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณสวนอัมพร ได้ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด “Let’s Play Let’s Learn” เล่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังการเรียนรู้ โดยใช้ Theme “Playground” ในการตกแต่ง เป็นการจำลองสนามเด็กเล่น โลกแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ

หลังจากจบงานกิจกรรมการออกร้านในงานกาชาด ธนาคารธนชาต จะนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งใน Theme สนามเด็กเล่น อาทิ กระดานลื่น อ่างบอลขนาดใหญ่ และอื่นๆ มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อช่วยสงเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป  ร.ร.วัดฤาชัย อ.ผักไห่   จ.อยุธยา

บทความล่าสุด