ประวัติโครงการ

โครงการถวายผ้ากฐินพระราชทาน เป็นโครงการของทางธนาคารธนชาต ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำไปถวายให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศไทย โดยทางธนาคารธนชาตได้ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมาเป็นระยะเวลานาน ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 ณ วัดแก้วโกรวราราม จังหวัดกระบี่ ตามด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงใหม่ อุดรธานี ระยอง สุราษฎ์ธานี ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และสงขลา

จากนั้นทางธนาคารธนชาตยังคงดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง ปูชนียสถานให้ยังคงอยู่คู่ชาติไทย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2557 ธนาคารธนชาตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นำไปถวาย ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ บริษัทในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันในการถวายปัจจัยให้แก่วัด เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สัก เป็นจำนวนเงิน 10,817,466.93 บาท และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 51 ทุน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ผ่านมา โดยธนาคารธนชาต

ปี พ.ศ. รายชื่อพระอารามหลวง จังหวัด ถวายปัจจัย
2558 วัด มัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา กำลังดำเนินการ
2557 วัด พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา 10,817,466.93 บาท
2556 วัด ธาตุ ขอนแก่น 10,413,028.25 บาท
2555 วัด ธรรมบูชา สุราษฎ์ธานี 7,543,398.87 บาท
2554 วัด ป่าประดู่ ระยอง 7,977,422.27 บาท
2553 วัด โพธิสมภรณ์ อุดรธานี 5,737,308.42 บาท
2552 วัด เจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ 5,641,304.27 บาท
2551 วัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้
2549 วัด แก้วโกรวราราม กระบี่ ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้