ประวัติความเป็นมา

ธนาคารธนชาต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยธนาคารได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง และปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย จุดเริ่มต้นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี .. ๒๕๔๙  วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับปี .. ๒๕๖๒ นี้ ทางธนาคารธนชาตได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้นำไปถวาย วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมีกำหนดการพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทานในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ธนาคารธนชาตจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และสมทบทุนบริจาคเครื่องไตเทียม ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยผู้มีจิศรัทธาสามารถร่วมถวายปัจจัยได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีที่ผ่านมา

ในปี .. ๒๕๖๑ ธนาคารธนชาตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นำไปถวาย วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ บริษัทในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันในการถวายปัจจัยให้แก่วัด เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๑๒,๒๓๖.๐๐ บาท

ประวัติการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยธนาคารธนชาต
ปี พ.ศ. รายชื่อพระอารามหลวง จังหวัด ถวายปัจจัย
๒๕๖๓ วัด วรนาถบรรพต นครสวรรค์ กำลังดำเนินการ
๒๕๖๒ วัด ชัยมงคล ชลบุรี ๑๖,๐๒๗,๐๖๖.๗๑
๒๕๖๑ วัด ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๖,๘๑๒,๒๓๖.๐๐ บาท
๒๕๖๐ วัด เสาธงทอง ลพบุรี ๑๑,๑๙๗,๗๑๓.๙๐ บาท
๒๕๕๙ วัด วัดพายัพ นครราชสีมา ๙,๖๒๓,๔๕๑.๐๐ บาท
๒๕๕๘ วัด มัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา ๙,๓๔๕,๓๘๐.๒๑ บาท
๒๕๕๗ วัด พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๑๐,๘๑๗,๔๖๖.๙๓ บาท
๒๕๕๖ วัด ธาตุ ขอนแก่น ๑๐,๔๑๓,๐๒๘.๒๕ บาท
๒๕๕๕ วัด ธรรมบูชา สุราษฎ์ธานี ๗,๕๔๓,๓๙๘.๘๗ บาท
๒๕๕๔ วัด ป่าประดู่ ระยอง ๗,๙๗๗,๔๒๒.๒๗ บาท
๒๕๕๓ วัด โพธิสมภรณ์ อุดรธานี ๕,๗๓๗,๓๐๘.๔๒ บาท
๒๕๕๒ วัด เจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ๕,๖๔๑,๓๐๔.๒๗ บาท
๒๕๕๑ วัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้
๒๕๔๙ วัด แก้วโกรวาราม กระบี่ ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้