เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|
ขออภัยค่ะ!!! ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าอบรม "ครูต้นแบบมารยาทไทย" ครบตามจำนวนแล้ว

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้ หากมีการเปิดอบรมครั้งต่อไป ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบ ที่ www.thanachartcsr.com/thaiculture

และติดตามประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าอบรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ มี.ค. นี้
© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)