เคลียร์ให้ชัด พูดไทยคำ อังกฤษคำ เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่


Hello เพื่อน ๆ วันนี้เราจะมา talk กันใน topic การพูดไทยคำ อังกฤษคำ ว่ามัน proper or not...ชีวิตจริงเราคงไม่ได้พูดไทยปนอังกฤษเยอะแบบนี้  แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะพูดบ้างเหมือนกันใช่ไหมล่ะ  แล้วการพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่  มา “เคลียร์” ให้ชัด ๆ กันเลยดีกว่า 

พูดไทยคำ อังกฤษคำ เป็นเรื่องปกติ...?

          รู้หรือไม่ งานวิจัยใหม่ ๆ เผยว่า การพูดปนกันสองภาษาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปสำหรับคนที่เรียนหรือสื่อสารสองภาษา  เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย  และหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องพูดสลับภาษาไปมาอยู่บ่อย ๆ อย่างอาชีพล่ามหรือคนที่ทำงานในองค์กรข้ามชาติ ก็ไม่แปลกหากจะเคยชินจนพูดปนกันเป็นปกติ

 

บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้

         สำหรับสายงานบางอาชีพที่มีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ หรือมีศัพท์เทคนิคที่ต้องใช้เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็จำเป็นต้องพูดไทยคำ ต่างประเทศคำอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

           

ถึงไม่รู้ภาษาอังกฤษ แต่ทุกวันนี้เราก็พูดปนกันอยู่แล้ว!

         ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ แต่ต่อให้เราไม่พูดภาษาอังกฤษเลยซักคำ  เราก็พูดภาษาไทยปนกับภาษาอื่นอยู่แล้ว เพราะว่าภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบาลี สันสกฤต เขมร จีน ฯลฯ  ดังนั้นอย่าได้ตั้งแง่กับการพูดไทยปนอังกฤษเลยนะ

 

            ถึงแม้ว่าการพูดไทยคำ อังกฤษคำจะไม่ใช่เรื่องที่ผิด  แต่ก็ควรดูบริบทและกาลเทศะในการพูดด้วย  เพราะหากเราพูดไปแล้ว ดูไม่สุภาพหรือผู้ฟังไม่เข้าใจ ก็ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรพูด จึงต้องระมัดระวังในการใช้เช่นกัน  “เท่อย่างไทย  ใครๆ ก็ทำได้”  

ภาษาไทย...แรงบันดาลใจของคนสื่อฯ (คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย)

“ใช้ภาษาไทยด้วยความภาคภูมิใจและถูกต้อง ถือเป็นการสืบทอดภาษาไทยให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ” […]

เมื่อ “ภาษาไทย” อยู่บนโลกออนไลน์ อะไรที่คนไทยควรใส่ใจ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ สิ่งต่าง ๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสในโลกออนไลน์ แม้แต่ภาษาไทยเองก็เช่นกัน นิตยสารออนไลน์ บทความต่าง ๆ หรือแม้แต่สเตตัสของเราทุกคนก็อาจกลายเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของภาษาไทยได้ […]

ภาษาไทย...แรงบันดาลใจของคนสื่อฯ (คุณกมลวรรณ ตรีพงศ์)

“ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และรักษากิริยามารยาทความเป็นไทย เราจะยิ่งภาคภูมิใจในความเป็นไทย” […]

คิดได้ ก็ทำได้
เบอร์โทรธนาคารธนชาต