เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter websiteWarning: include(header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tbankcsr/domains/thanachartcsr.com/public_html/home.php on line 109 Warning: include(): Failed opening 'header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/tbankcsr/domains/thanachartcsr.com/public_html/home.php on line 109 Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tbankcsr/domains/thanachartcsr.com/public_html/home.php on line 185 Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/tbankcsr/domains/thanachartcsr.com/public_html/home.php on line 185
Warning: include(copyrights.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/tbankcsr/domains/thanachartcsr.com/public_html/home.php on line 176 Warning: include(): Failed opening 'copyrights.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/tbankcsr/domains/thanachartcsr.com/public_html/home.php on line 176

...กว่า ๔๕ ปี ที่ธนาคารธนชาตตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นส่งเสริม
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ธนาคารฯ มีความ
ภาคภูมิใจ ใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าประกวด
มารยาทไทยและอ่านฟังเสียงภาษาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๙


ตัวอย่างวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
ตัวอย่างขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน