เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
| | | |

...กว่า ๔๓ ปี ที่มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ธนาคารธนชาต มีความภาคภูมิใจ ใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวด
มารยาทไทย และการอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗

ตัวอย่างวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
ตัวอย่างขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)