ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แบ่งเป็น “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร ๕ ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส. “การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” เปิดรับสมัคร ๒ ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) และมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและกรุงเทพฯ และรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ ต่อไป ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 

 

สถาบันที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๐๗๐-๐๐๘๘,๐๖๒-๐๗๐-๐๐๙๙ หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com/thaiculture และโทรสาร หมายเลข ๐-๒๑๐๑-๖๗๘๙

About the author